Wprowadzenie do wydania angielskiego

Na wstępie chciałbym ofiarować moje niekończące sie pokłony mojemu mistrzowi duchowemu w linii diksza,  Jego Boskiej Łaskawości Śrila A.C. Bhaktivedanata Swaamiemu Mahaaraadży, który rozprzestrzenił świadomość Kryszny na całym świecie.  Mimo tego, że nie mam mu nic do ofiarowania, to jakoś był on dla mnie łaskawy i pozwolił mi na przyjście do Śrii Czaitanja Saaraswat Mat i obcowanie z wielbicielami mahabhaawata jak Jego Boska Łaskawość Śriila Bhaktii Rakszak Śriidhar Dew-Goswamii Mahaaraadż  i Jego Boska Łaskawość Śriila Bhakti Sundar Gowinda Dew-Goswaamii Mahaaraadż.  Te trzy wielkie osobistości duchowe  dały mi schronienie, a ja jestem im wdzięczny za obdarzenie swoją energją tak upadłej duszy i bezradnaj osoby jak ja.

   Ta książka jest moją pokorną i niedoskonalą próbą pokazania małej cząstki ogromnego bogactwa transcendentalnaj wiedzy.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz